Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

Uwaga Rodzice,

2 i 3 listopada 2017 r. to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W szkole zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze. Rodzice, którzy w tych dniach nie mogą zapewnić dziecku

opieki, proszeni są o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy klasy do dnia 27.10.2017 r.

 


 

 ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z IRLANDCZYKIEM 

W dniu 19 pazdziernika 2017 r odbęda się w naszej szkole warsztaty jezykowe pod hasem: 

TRADITIONAL IRELAND I CEILI DANCING 

 CELE SPOTKANIA: 

1.zapoznanie z kulturą brytyjska, 

2.przełamywanie bariery językowej, 

3.doskonałe wprowadzenie dzieci w swiat kultury brytyjskiej, 

4.nauka w formie swietnej zabawyi w doskonałej atmisferze, 

5.rozwijanie zdolnosci oraz ksztaltowanie umiejętnisci intelektualnych przydatnych w dalszej edukacji, 

6.wspieranie ciekawosci,wiadomosci i umiejętności lingwistycznych uczniow potrzebnych w dalszejnauce.

W  programie uwzględnia się: 

1.dostosowanie odpowiednich

 metod i technik nauczania, 

2.stała potrzeba zabawy i fizycznej aktywnosci, 

3.rozwijanie słownictwa, 

4.propagowanie nauki jezyka obcego, 

5.zajecia mają inspirowc wyobrażnię i umysł dziecka oraz dostarczyc niezapomnianych wrażeń.

  

ZAJĘCIA POPROWADZI BRYTYJCZYK RICHIE MULLANEY.ZAJĘCIA TRWAJĄ 2 GODZINY ZEGAROWE DLA GRUPY 20-OSOBOWEJ.

KOSZT 30 ZŁ OD 1 DZIECKA.GWARANTOWANA ŚWIETNA ZABAWA POŁĄCZONA Z NAUKĄ. 

WARSZTATY ODBYŁYBY SIĘ W TRAKCIE LEKCJI,W GODZINACH PRZEDPOŁUDNIOWYCH. 

RICHIE MULLANEY JEST PRACOWNIKIEM ORGANIZACJI,NAUKA BEZ GRANIC ,KTÓREJ CELEM JEST PROPAGOWANIE NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I NIE TYLKO. 

TERMIN ZAPŁATY DO 06.10.2017.U NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO - p. Marty Grodzkiej i p. Mirosławy Janaszek-Czajki.


REGULAMIN KONKURSU NA ZBIÓRKĘ NAKRĘTEK

„NAKRĘĆ SIĘ I POMAGAJ Z UŚMIECHEM”

ORGANIZATOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu,

osoby odpowiedzialne:  Anna Topolewska, Joanna Myśliwiec               

Cel konkursu:

1. Promocja wolontariatu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu.

2. Pomoc dziecku niepełnosprawnemu z terenu gminy Zabrodzie.

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie biorą wszystkie klay I-VII i grupy „0”.

2. Średnio raz w miesiącu – wg harmonogramu przedstawiciele klas I-VII i grup „0” przynoszą do gabinetu pedagoga opisane worki z plastikowymi nakrętkami, które polegać będą ważeniu.

3. W ciągu trzech dni od ważenia, na tablicach ogłoszeń pojawi się miesięczne podsumowanie konkursu. Osoby, które przyniosą z domu nakrętki, otrzymują pochwałę lub wzorową ocenę cząstkową z zachowania. Za wstawienie ocen, pochwał i kontrolę tego, kto przyniósł do wspólnego klasowego worka nakrętki odpowiedzialny jest wychowawca klasy.

4. Wyniki całorocznego konkursu szkolnego ogłoszone zostaną w czerwcu.

5. Klasa, która uzbiera najwięcej nakrętek otrzyma dyplomy na koniec roku szkolnego (osoby, które aktywnie wspomogą klasę w tym konkursie).

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany harmonogramu ważenia nakrętek z przyczyn niezależnych.

HARMONOGRAM:

1.  25 października 2017 (środa) g. 11.50-12.35

2. 29 listopada 2017 (środa) g. . 11.50-12.35

3. 20 grudnia 2017  (środa) 11.50-12.35

4. 28 lutego 2018  (środa) 11.50-12.35

5. 28 marca 2018  (środa) 11.50-12.35

6. 25 kwietnia 2018  (środa) 11.50-12.35

7. 30 maja 2018  (środa) 11.50-12.35


Październik  jest  Międzynarodowym  Miesiącem  Bibliotek  Szkolnych

Z tej okazji szczególnie zapraszamy do odwiedzania naszej biblioteki  w dniach 16 – 20 października i wzięcia udziału w zabawie.

Czekają na Was:    

   Ciekawe konkursy:*

  • Konkurs na maskotkę mola książkowego;
  • Poznaj książkę po cytacie” - konkurs dla uczniów klas IV  - VII

   Akcja PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE

W ramach tej akcji uczniowie będą mogli podarować bibliotece lekturę szkolną (lista lektur jest dostępna w zakładce Biblioteka na naszej szkolnej stronie internetowej).

   Wspólne tworzenie jesiennej dekoracji biblioteki.

   Pasowanie na czytelnika uczniów klas I w ramach lekcji bibliotecznych.

   Promocje:

  • Na czterech losowo wybranych przerwach będą rozdawane upominki osobom, które wypożyczyły książkę.
  • Najbardziej zaangażowani w akcję uczniowie zostaną wynagrodzeni pochwałami  do e-dziennika.

   Prezentacja ulubionych książek naszych uczniów (jeśli chcesz pochwalić się i zareklamować co czytasz – już dziś zgłoś się do nauczycieli biblioteki).       

Teatrzyk Kamishibai - 10 października 2017 r. (wtorek) - dla uczniów klas I, III i zerówek

        

  * Regulaminy konkursów dostępne są w bibliotece.   

 

 

Aktualności