Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Zabrodzie, 25 kwietnia 2019 r. godz. 14.00

W związku z decyzją o zawieszeniu strajku od soboty 27 kwietnia do września 2019 r. dyrektor szkoły informuje,

że zgodnie z ustaloną wcześniej  organizacją roku szkolnego 2018/2019

29-30 kwietnia i 2 maja są w szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia opiekę uczniom w godzinach od 7.00-17.00.

Dojazd do szkoły  w tych dniach we własnym zakresie.

 

Od 6 maja 2019 r. wszystkie lekcje będą odbywały się zgodnie z planem.

 

Dyrektor informuje rodziców dzieci przedszkolnych, że od poniedziałku 29 kwietnia 2019 r. przedszkole będzie czynne od 6.30 do 17.30 . 

 

 

 


 

Zabrodzie, 25.04.2019 r.

Decyzją organu prowadzącego szkołę

wyjazd na basen organizowany w ramach programu"Umiem pływać"

zaplanowany na 25 kwietnia 2019 r. zostaje odwołany.


 

 

Zabrodzie, 24.04.2019 r.

Dyrektor informuje, że dzisiejsze zebranie rodziców w przedszkolu nie odbędzie się. 


                               

                                 Drodzy Rodzice!                                      Zabrodzie23.04.2019 r.

Strajk trwa. W szkole i przedszkolu nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dyrektor zapewnia zajęcia opiekuńcze w godzinach 6.30 - 17.30 dla ograniczonej liczby dzieci.

                                                                                                                                                             Dyrektor szkoły - Alina Gotowiec

 


 

Na święta Zmartwychwstania Chrystusa 

przesyłamy najserdeczniejsze życzenia:

obfitości łask Bożych, zdrowia, radości,

wytrwałości w codziennym zmaganiu się

z przeciwieństwami, poczucia siły, pokoju

i nieustającej wiary i nadziei.

         

                                                                                                           Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie

                                                                                                           Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu

 

 


 Drodzy Rodzice!

  Wiosenna przerwa świąteczna w szkole - od 18 do 23 kwietnia  2019 r.

 

Strajk trwa nadal, dlatego w przedszkolu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

                                                                                                                               Dyrektor szkoły - Alina Gotowiec

 

 


    

 Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Egzamin uczniów klas ósmych odbędzie się zgodnie z  harmonogramem, tj. 15,16 i 17 kwietnia 2019 r. 

Ósmoklasiści przychodzą do szkoły na godz. 8.30.

W tych dniach, niezależnie od akcji strajkowej zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze nie odbędą się. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdający egzamin. 

Ze względu na trwającą akcję strajkową przedszkole również nie będzie prowadzić zajęć opiekuńczych, gdyż wszyscy niestrajkujący nauczyciele będą pracować w zespołach nadzorujących egzamin.

                                                                                              Alina Gotowiec - dyrektor szkoły

 


 

Decyzją organu prowadzącego szkołę

wyjazd na basen organizowany w ramach programu"Umiem pływać"

zaplanowany na 11 kwietnia 2019 r. zostaje odwołany.

  


 

Zabrodzie, dn. 08.04.2019 r.

 

Informacja dyrektora

 

Dnia 8 kwietnia nauczyciele Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabrodziu przystąpili do strajku.

W dniu dzisiejszym dyrektor  zapewnił opiekę siedmiorgu dzieciom.

Strajk trwa do odwołania. Dyrektor jest w stanie zapewnić zajęcia opiekuńcze nielicznej grupie dzieci i uczniów, dlatego ponawiam prośbę do rodziców o zapewnienie opieki swoim dzieciom.

                                                                                                                                              Alina Gotowiec - dyrektor szkoły

 


 

                                                                                                                                                                                                                              7.04.2019 r.

 

Drodzy Rodzice!

 

Wszyscy śledzimy doniesienia na temat toczących się rozmów związkowców z przedstawicielami rządu. Jest jeszcze nadzieja na porozumienie, ale gdyby do niego nie doszło i decyzja o rozpoczęciu  strajku 8 kwietnia została podtrzymana proszę Państwa o zapewnienie opieki swoim dzieciom.

 

O poniedziałkowej sytuacji w szkole będę informować poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły.

 

                                                                        Alina Gotowiec – dyrektor ZSP w Zabrodziu

 


 

Zabrodzie, dn. 03.04.2019 r.

 

List Dyrektora ZSP w Zabrodziu

Drodzy Rodzice!

 

        Stoimy przed groźbą strajku nauczycieli i pracowników oświaty. W naszej szkole i przedszkolu ponad 94,6% nauczycieli i pracowników podczas referendum strajkowego zadeklarowało przystąpienie do akcji strajkowej. Strajk polega na całkowitym wstrzymaniu się od pracy, a to oznacza, że nauczyciele nie będą prowadzili żadnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zaś pracownicy niepedagogiczni nie będą świadczyli żadnej pracy.

        Mam wielką nadzieję, że związkowcy i strona rządowa dojdą do porozumienia i do strajku nie dojdzie. Jednak zdaję sobie sprawę, że 8 kwietnia 450 dzieci uczęszczających do naszej placówki i ich rodzice może doświadczyć zupełnie nowej sytuacji jaką jest strajk w szkole i przedszkolu.

        Na tę ewentualność musimy się przygotować, dlatego proszę do jutra poinformować wychowawcę klasy/ grupy jeśli państwo nie będą mogli zapewnić dziecku/ dzieciom opieki na czas strajku. Informację można przekazać przez e- dziennik , telefonicznie na numer 29 75 712 02 lub pocztą elektroniczną na adres psp_zabrodzie@wp.pl.

 

Alina Gotowiec – dyrektor ZSP w Zabrodziu

 


 

   SZKOLNY  KONKURS  PLASTYCZNY  NA

         „EKOLOGICZNĄ  PISANKĘ  WIELKANOCNĄ”                                                               

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu
 2. Temat konkursu: „Ekologiczna pisanka wielkanocna”
 3. Pisankę należy wykonać indywidualnie z wykorzystaniem surowców ekologicznych i z recyklingu
 4. Pracę należy dostarczyć do 9 kwietnia 2019 r.
 5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

      Kategoria I – klasy „0” – III

      Kategoria II – klasy IV – VIII

 1. Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora pod względem estetyki wykonania, pomysłowości, oryginalności oraz wkładu pracy dziecka.
 2. Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział.

 

Wykonane prace przyjmują: p. Elżbieta Banasiak i p. Barbara Redlicka

 

                                                                                                                                                                                     Organizatorzy

  


 

WYJAZDY NA BASEN 

Na podstawie kolejności zgłoszeń do udziału w programie "Umiem pływać"

zostałi zakwalifikowani następujący uczniowie (lista uczniów).

Opiekę nad uczniami podczas wyjazdów sprawować będą nauczyciele wg. harmonogramu

(harmonogram wyjazdów+opiekunowie) 

 


 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabrodziu ogłasza rekrutację do przedszkola, oddziałów "0", klasy I i świetlicy na rok szkolny 2019/2020 oraz podaje do wiadomości terminy składania dokumentów:

 1. Od 25.02.2019r. do 01.03.2019r. przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 2.  Od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r. przyjmowanie wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.4/2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 23 stycznia 2019 r. 
 3. Od 01.03.2019 r. do 05.04.2019 r. przyjmowanie kart zgłoszenia do oddz. "0" dziecka zamieszkałego
  w obwodzie szkoły
 4. Od 01.03.2019 r. do 05.04.2019 r. przyjmowanie wniosków o przyjęcie do oddz. "0" dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
 5. Od 01.03.2019 r. do 05.04.2019 r. przyjmowanie kart zgłoszenia do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
 6. Od 01.03.2019 r. do 05.04.2019 r. przyjmowanie wniosków o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
 7. Od 01.03.2019 r. do 05.04.2019 r. przyjmowanie wniosków na świetlicę dla dzieci rodziców pracujących.

DOKUMENTY DOSTĘPNE DO POBRANIA  W SEKRETARIACIE SZKOŁY
I NA STRONIE: http://www.pspzabrodzie.szkolnastrona.pl w zakładce Rekrutacja


 

Aktualności