Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

Szanowni Rodzice,

zajęcia adaptacyjne dla dzieci przedszkolnych odbędą się w dniach 29-30 sierpnia 2018 r. w godzinach  od 10.00 do 12.00.

 

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z oddziałów zerowych oraz grup przedszkolnych

na zebranie, które odbędzie się 27.08.2018 r. o godz. 18.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

 Dyrektor i Nauczyciele 


 

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 1.    Świetlica popołudniowa dla dzieci rodziców pracujących

2.    Oddziały ,,0 – pięciogodzinny dla dzieci, które w 2018 r. ukończyły 6 lat

3.    Dla dzieci spoza obwodu szkoły

 

Wnioski należy składać  do sekretariatu najpóźniej do dnia 08.06.2018 rDokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie szkoły i w sekretariacie.

 

Listy dzieci przyjętych zostaną wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń dnia 19 czerwca 2018 r.

 

Uwaga!

Rodzice dzieci przyjętych na świetlicę popołudniową zobowiązani są dostarczyć  aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w terminie od 27.08.2018r. do 03.09.2018 r.


 

Informujemy, że Samorządowe Przedszkole w Zabrodziu

w okresie wakacji będzie zamknięte:

od 09.07.2018r do 27.07.2018r.

W tym czasie dyżur będzie pełnić  Samorządowe Przedszkole

 w Adelinie.

Aktualności