Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 r.,

które odbędzie się 22 czerwca 2018 r.

Szkoła Podstawowa rozpocznie uroczystość o godz. 9.00 na sali gimnastycznej częścią artystyczną

w wykonaniu uczniów klas III.

Po wręczeniu  świadectw z wyróżnieniem, nagród i dyplomów odbędą się spotkania z wychowawcami.

 

Oddziały przedszkolne podsumują swoją roczną pracę podczas uroczystości o godz. 14.00.

 

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

 

 


 

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 1.    Świetlica popołudniowa dla dzieci rodziców pracujących

2.    Oddziały ,,0 – pięciogodzinny dla dzieci, które w 2018 r. ukończyły 6 lat

3.    Dla dzieci spoza obwodu szkoły

 

Wnioski należy składać  do sekretariatu najpóźniej do dnia 08.06.2018 rDokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie szkoły i w sekretariacie.

 

Listy dzieci przyjętych zostaną wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń dnia 19 czerwca 2018 r.

 

Uwaga!

Rodzice dzieci przyjętych na świetlicę popołudniową zobowiązani są dostarczyć  aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w terminie od 27.07.2018r. do 03.09.2018 r.


 

Informujemy, że Samorządowe Przedszkole w Zabrodziu

w okresie wakacji będzie zamknięte:

od 09.07.2018r do 27.07.2018r.

W tym czasie dyżur będzie pełnić  Samorządowe Przedszkole

 w Adelinie.

Aktualności