Strona główna

Dzisiaj na tablicy

III ważenie nakrętek w ramach akcji  "Nakręć się i pomagaj z uśmiechem"

w naszej szkole odbędzie się 28 lutego (środa).

Prosimy o podpisanie worków nazwą klasy i odniesienie ich do gabinetu pielęgniarki na 5 godz. lekcyjnej. 

                                                                                                                                                                                            J. Myśliwiec

                                                                                                                                                                                                A. Topolewska


 

Zapraszamy uczniów klas IV – VII do udziału
III EDYCJI KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO

,,MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE – ZADANIA LOGICZNE''

 

Organizatorem  konkursu jestOLIMP SCHOOL. 

 

CELE KONKURSU

1) Rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów.

2) Pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji.

3) Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności.

4) Promowanie osiągnięć uczniów.

5) Podniesienie samooceny uczniów.

6) Inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

 

 ZAKRES MATERIAŁU

Zadania szaradziarskie, krzyżówki, łamigłówki.

 

Konkurs organizowany jest w dniu 07.03.2018r. (środa).

 

Udział w  konkursie jest płatny – 8 zł.

Wpłaty należy dokonać do dnia 8 lutego 2018 r. do nauczyciela matematyki.


 

Szanowni Rodzice!!!

 

Uczniowie klas I-III mają możliwość przystąpienia do III edycji Ogólnopolskich Konkursów organizowanych przez Olimp School. 

 

1. „Konkurs z wiedzy ogólnej” – obejmujący 15 zadań o tematyce humanistycznej, matematycznej i przyrodniczej oraz z języka angielskiego zgodnie z podstawą programową. Zadania są oddzielne dla klas I, II i III. 

2. Konkurs „Mistrzostwa Szaradziarskie – zadania logiczne”  obejmujący zadania szaradziarskie, krzyżówki, łamigłówki. Zadania są takie same dla klas I-III. 

Udział w konkursach jest płatny – 8zł/ 1 konkurs. Zgłoszenia wraz z wpłatą można dokonywać u Wychowawców do dnia 8 lutego 2018r. 

Oba konkursy odbędą się (w zależności od zgłoszenia chęci uczestnictwa) w marcu.  

 

 


Uwaga konkurs z języka  angielskiego

Organizator III edycji konkursu ogólnopolskiego : Olimp School

 Adresat konkursu: klasy IV-VII

Zgłoszenia uczniów do nauczyciela j. angielskiego p. M. Grodzkiej do dnia 09.02.2018 (piątek)

Termin konkursu:  06.03.2018 (wtorek)

Cele konkursu:

-   utrwalanie treści podstawy programowej

-   rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów

-   pobudzanie uczniów do poszukiwania informacji

-   promowanie osiągnięć uczniów

 Chętni uczniowie dokonują wpłaty w wysokości 8 zł do dnia 09.02.2018r. do nauczyciela języka angielskiego.

 


 

Zachęcamy do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim

Konkursie Świetlic
„Jak spędzam czas przed komputerem?”

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów uczęszczających na świetlice popołudniowe. Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin dostępne są u wychowawców świetlic i na naszej stronie w menu KONKURSY/Konkursy świetlicowe.

 

Zapraszamy równiez do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Szacunek w sieci" "Szkolny kangur matematyczny". Regulaminy dostępne są na naszej stronie w menu KONKURSY/Konkursy przedmiotowe.

 


 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy uczniów klas IV – VII do udziału w konkursie fotograficznym „Zimowy krajobraz”. Będzie on przeprowadzony w dwóch kategoriach „Zima w naszej gminie” oraz „Zima w Polsce”. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 wykonane samodzielnie zdjęcia. Wybrane fotografie należy wywołać/wydrukować w formacie A4, podpisać (imię, nazwisko, klasa, data i miejsce wykonania zdjęcia) i dostarczyć do p. Iwony Ciunajko lub p. Doroty Sosnowskiej do dnia 28 lutego 2018r.

 

 

Aktualności